Крива Паланка

14:00 – Спорт за Развој, Ракомет – Горан Цоневски – 070/965-167