Кавадарци

12:00 – 14:00 – Активности за Деца – Јаже, Лесни Тегови – Александар Будо Фитнес Клуб – 071/288-126